Печат Печат
Доклад ЕП '2014
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

ЕВРОизбори '2014ЦЕЛИ на наблюдението на ЕВРОизбори ‘2014 от ГИСДИ
  1. Законност и демократичност на изборите: форми и законност на предизборната кампания, прозрачността и справедливостта на изборния процес, обществената атмосфера в кампанията и изборния ден, точност на финалното преброяване на изборните резултати, тяхното обявяване и таблично представяне.
  2. Ефективност на новия Изборен кодекс: затваряне на възможности за злоупотреба с изборни норми и процедури;  оптимизиране на организацията в процеса на гласуване и документиране на резултатите;  ефекти от наблюдението и гражданския контрол върху изборния процес.
  3. Законосъобразност, капацитет и ефективност  в работата на изборните комисии – ЦИК, РИК и СИК. Регистри на жалбите и сигналите, степен на публичност.
  4. Дейност на изборната администрация: оперативност и надеждност, прозрачност и демократичност, съобразно закона и принципа за политическа независимост.
  5. Активност на наблюдателските организации: характер и последици от тяхната дейност, съдействие за повишаване на прозрачността и гарантиране на демократичността на изборния процес, или внасяне на нови и допълнителни рискове.
  6. Анализ на политическите измерения и последици от изборните резултати:  стабилизиране или дестабилизиране на държавата и демократичността; промени в политическото позициониране;  рискове и перспективи.
  7. Финансиране на политическите партии, коалиции и независимите кандидати:  прозрачност и законосъобразност; държавен и граждански контрол. 
  8. Медиен мониторинг: медийна среда и позициониране; законова рамка, норми за демократичност и моралност; профил на националните и регионалните медии;  профил на печатните медии, на телевизиите и радиата; интернет медийна структура и активност, медийната роля на сайтове и блогове; политическа „равна отдалеченост” или пристрастност; използването на платено и неплатено отразяване.
  9. Мониторинг на предизборните прогнози: публичната активност на „социологически агенции” и анализаторите; спазването на професионални стандарти при провеждане и публикуване на предизборни рейтингови изследвания и прогнози;  екзит пол и паралелно преброяване.
 
ГИСДИ осъществява цялостно наблюдение и мониторинг на изборния процес. Наблюдава изборите, регистрира нарушения и злоупотреби – от името на закона, около закона или грубо срещу закона, подава съответни сигнали до СИК, РИК и ЦИК, както и жалби до ЦИК, МВР и Прокуратурата.

ГИСДИ се стреми към системно обхващане на процеса с всички основни участващи актьори:  държавата и изборната администрация, партиите и политическите лидери и говорители, гражданските организации и наблюдателите, медиите и интернет мрежите. Изследва и анализира изборния процес, рисковите фактори, положителните тенденции, възможностите за оптимизиране.

ГИСДИ се основава на принципите и целите от програмни документи на OSCE-ODIHR, използва мониторинговата методика и възприети стандарти, работи съгласно Code of Conduct for OSCE-ODIHR Observers.

ГИСДИ е в активен и конструктивен диалог с държавните институции и изборната администрация, с политическите организации, както и със структури на гражданското общество. Участва в Обществения съвет към ЦИК.

ГИСДИ има своя експертиза по всички елементи и измерения на изборния процес и развитието на демократични публични отношения в България, в това число медиите като изключително важен обществен посредник и изборен фактор, както и изборните изследвания и тяхното тиражиране чрез масови медии.


 
ГИСДИ Предварителен мониторингов доклад ЕВРОизбори '2014

Предварителният мониторингов доклад на ГИСДИ е депозиран в ЦИК. Депозирани са и докладите на още 13 други български организации наблюдатели. Обръщаме внимание, че регистрираните български организации наблюдатели на Евроизбори '2014 бяха 32.

Доклади на български неправителствени организации, участвали с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 

 
ГИСДИ Предварителен мониторингов доклад ЕВРОизбори '2014 816 Kb (pdf) свали

Печат Печат


» Нашата работа » Доклад ЕП '2014