Печат Печат
ГИСДИ в медиите

"ГИСДИ в медиите" е рубриката, в която ГИСДИ представя своето отражение в медиите. Ето какво видяхме, какво разбрахме, вглеждайки се в медийното огледало.
ГИСДИ не просто наблюдава изборите, но участва със своя експертиза по всички елементи и измерения на изборния процес. От изработването на Изборен кодекс "Манолова", подготовката на изборните бюлетини, през анализ на партийното позициониране, политическо говорене и действие, медиен мониторинг, оспорване на нарушения на реда за провеждане на предизборната кампания и изборния ден до предложения за промени в изборното законодателство - цялото поле на дейност на ГИСДИ намерихме отразено в медиите.


Благодарим на "Четвъртата власт" за 
коректността и професионалното отношение към ГИСДИ! Вярваме, че ще продължим да партнираме в каузи като опазване на демократичността, прозрачността и плурализма по време на изборния процес.


Медийният мониторинг на ГИСДИ проследи предствянето на организациите, регистрирали наблюдатели на Евроизбори '2014 в медиите. И ето коя организация, какво количество от вниманието на онлайн и социалните медии заема:ГИСДИ привлича 12,9% от вниманието на онлайн и социалните медии.  
Най-популярна е "Институт за развитие на публичната среда" - 24,5%.

Следва "Прозрачност без граници" - 19,9%.

Трета е "Младежка толерантност" с 14,5% присътвие в онлайн медийното пространство.

"Институт за социална интеграция" и "Институт за модерна политика" имат приблизително еднакъв дял - 10% и 10,9%. Следвани са от "България без цензура"- 7,2%.
С чувство за хумор приемаме публикациите, в които ГИСДИ е изписана ГИЗДИ. Не толкова като абревиатура на Гражданска Инициатива за Свободни и Демократични Избори, а по-скоро като форма, идваща от българската дума гиздави. 


 
Вижте някои от публикациите за ГИСДИ преди кампанията, по време на кампанията, в изборния ден, след изборите. Вижте как медиите отразиха резултатите от медийния мониторинг на ГИСДИ.


 
Печат Печат


» За нас » ГИСДИ в медиите