Печат Печат
Изборни проучвания
 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 279-ЕП

София, 03.05.2014                                                               
 (Извадка)
 

ОТНОСНО:

Условията и реда за извършване на СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ в изборния ден

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 - 205 и чл. 272 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 
Р Е Ш И:
 
 
10. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

11. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

12. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
 
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
 
* Публикувано на 04.05.2014 в 10:58 часа
 
Решение 279-ЕП на ЦИК
Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » Изборни проучвания