Печат Печат
Какво правим?

         ГИСДИ осъществява цялостен мониторинг на изборния процес: ефективността на работата на изборните комисии (ЦИК, РИК и СИК); дейността на чуждестранните наблюдатели на изборите; ефективното участие на гражданските организации като партньор и опонент на политическите партии; наблюдава дейността на медиите и регистрираните социологически агенции – следи спазването на професионалните журналистически и изследователски стандарти при провеждане и публикуване на предизборни рейтингови изследвания и прогнози.
 
      ГИСДИ работи с  3 основни инструмента за предотвратяване на идеята, че може да се фалшифицират изборни резултати на районно, общинско и национално равнище:
  • екзит пол в изборния ден – върху минимум 150 секции, с представителна стохастична извадка от 5-7-9 хиляди избиратели;
  • частично прогнозно паралелно преброяване чрез протоколи от СИК в изборния ден, чрез аналогична на горната представителна стохастична извадка от избирателни секции;
  • пълно паралелно преброяване, до 24 часа след изборния ден. 
 
ГИСДИ наблюдава изборите, регистрира нарушения и злоупотреби от името на закона, около закона или грубо срещу закона, подава съответни сигнали до СИК, РИК и ЦИК, както и жалби до МВР и Прокуратурата.

ГИСДИ изследва и анализира изборния процес и има своя експертиза по отношение на политическа ситуация, нормативна регламентация, изборните процедури и медийната среда.

ГИСДИ сезира българската и международна общност, за явни и скрити дефекти на демократичния механизъм и политическата атмосфера.

ГИСДИ е в активен и конструктивен диалог с държавните институции, политическите организации и структурите на гражданското общество, с другите национални и международните наблюдатели, участващи в изборния процес.

ГИСДИ във всички свои дейности се основава на принципите и целите, заложени в програмните документи и използвана мониторингова методика от OSCE/ODIHR.
Печат Печат


» За нас » Какво правим?