Печат Печат
Кои сме ние?
 
ГИСДИ е абревиатура на Гражданска Инициатива за Свободни и Демократични избори.

ГИСДИ е независима гражданска организация, регистрирана по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Действа в обществена полза.
 
ГИСДИ работи активно от 1990 г., наблюдава всички видове избори в България. Наши екипи се включват в мисии на международни наблюдатели в други страни.

ГИСДИ наблюдава законността и демократичността на изборите; прозрачността и справедливостта на изборния процес; ефективността на работата на изборните комисии (ЦИК, РИК и СИК); участието на медиите като „четвърта власт”, както и агенциите за предизборни рейтингови и изборни прогнозни изследвания като „пета власт” в подготовката и провеждането на избори; още, дейността на чуждестранните наблюдатели на избори; участието на гражданските организации като партньор и опонент на политическите партии и държавните институции, организиращи и контролиращи изборния процес.
 
ГИСДИ има своя експертиза по всички елементи и измерения на изборния процес и развитието на демократични публични отношения в България. В политико-идеологическото пространство ГИСДИ се позиционира в „център-ляво”.
 
В момента ГИСДИ интензивно доизгражда организационната си структура. Привлича млади и дееспособни хора като доброволци и активисти. Търси хора, които са лично мотивирани да съдействат за оздравяване на българската демокрация, за оптимизиране на изборните процедури, за затваряне на вратичките за изборни злоупотреби и манипулации, за спиране на опорочаването на идеята за демократичност.
Печат Печат


» За нас » Кои сме ние?