Печат Печат
Комисии в НС
Законодателната инициатива на ГИСДИ за промени в ИК, свързани с медиите бе представена пред Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения


Днес, 10 юли 2014, в НС бе проведено заключително заседание на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения и Обществения съвет към комисията. Г-жа Мая Манолова, зам. Председател на НС и председател на Комисията, представи доклад за работата на Комисията и взаимодействието й с Обществения съвет, проведените публични обсъждания на ключови закони, засягащи прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – Закона за фалита на физически лица, Закон за защита на потребителите, Закон за професионалното образование, закон за лечебните заведения и лекарствените продукти, Закон за подземните богатства, Закон за картелните банкови споразумения, Закон за частните съдебни изпълнители и много други.

Проведе се доста бурно обсъждане както по цялостната работа и ефективност на Обществения съвет, така и по няколко от законите, които са в напреднала фаза на обсъждане, преминали са комисии, разглеждани са на първо четене и работата по тях може да бъде довършена в следващите три седмици. Това би било от изключителна важност за широки слоеве от населението и за институции с изключителна важност за доброто функциониране на демократичната ни държава.

Специално бе подчертано, че Общественият съвет прие и представи на НС във вторник, 8 юли свое обръщение към 42-то НС да работи ефективно и интензивно в оставащите седмици, за да се довърши работа по закони, описани в 13 отделни точки.

Тук специално отбелязваме, че 13 точка от обръщението на Обществения съвет се отнася до необходими спешни промени в ИК, отнасящи се до по-добрата работа на медиите в предстоящата предизборна кампания. Това е въз основа на извършения медиен мониторинг на ГИСДИ през април – юни 2014. ГИСДИ подготви свое специално становище и законодателно предложение за 16 конкретни корекции и допълнения в Изборния кодекс, отнасящи се до медиите. Преди седмица ГИСДИ изпрати това свое предложение до всички парламентарни групи, до всички основни партии, до президента Плевнелиев, до националните печатни и електронни медии, до широк кръг журналисти и обществени дейци, и неправителствени организации.

На това заседание депутатът Мартин Захариев по същество направи законодателна инициатива за спешно разглеждане на предложените корекции и допълнения в Изборния кодекс в парламентарната комисия и след това в пленарна зала. Той подробно изчете и аргументира предложението на ГИСДИ. Оттук нататък очакваме парламентарните групи в 42 НС да обърнат дължимото внимание на тази законодателна инициатива, за да може тя да бъде придвижена към Пленарна зала.

При сегашната драматична ситуация в Парламента това би могло да стане, ако има предварителен консенсус между парламентарните групи, че медиите в качеството си на Четвърта власт са нещо изключително важно, за да правим нормални демократични избори в България.

Ние, от ГИСДИ, изразяваме надежда, че важността на тези промени в Изборния кодекс ще бъде призната, ще има съответен предварителен консенсус за разглеждане, ще има достатъчно време Парламентът да реши съответни корекции и допълнения в Изборния кодекс. От това ще спечелят и самите медии, и партиите, и наблюдателските организации, чиято работа ще се облекчи, и гражданите, които разчитат на медиите за обективна информация и отговорно отношение.

Това е. ГИСДИ работи активно. В този случай получи подкрепа от страна на Обществения съвет, един депутат и други обществени авторитети, няколко медии, известни журналисти и специалисти по регулация на медиите и политически маркетинг.  


 


Печат Печат


» Четвърта власт » Промени в ИК » Комисии в НС