Печат Печат
Медиен мониторинг

Какво намирате тук?


Медиен мониторинг ГИСДИ за '2014

Тук ГИСДИ публикува резултатите от наблюдението на ДЕЙНОСТТА НА МЕДИИТЕ в предизборната кампания за Европейски избори`2014, Парламентарни избори '2014, Местни избори '2015.

Медийният мониторинг е един от инстументите за съхраняване на демократичността и плурализма на публичния политически дебат. Чрез него осъществяваме обществен контрол върху дейността на Четвъртата власт в изборния процес - дали тя спазва изричните законови изисквания, дали осигурява възможност за информиран избор на своята аудитория, на гражданите-избиратели, какви личности, идеи и теми поставя пред общественото внимание. 

Медийният мониторинг се осъществява от екип студенти, с ръководител д-р Катя Михайлова.  
Методиката е разработена в съответствие с методиката за наблюдение на медиите в изборен процес на OSCE-ODIHR, въз основа на научни изисквания и професионални стандарти за провеждане на мониторингови изследвания.  

Наблюдаваме общо над 100 национални и регионални търговски медии. В извадката включихме водещи всекидневници, радиа, телевизии с национален и регионален обхват заедно с онлайн версиите им. Тъй като общественият дебат все по-бързо се премества в интернет, наблюдаваме централни и регионални онлайн медии - информационни агенции, новинарски сайтове. 

Индикаторите, които ни интересуват са в 5 групи:
  • Закон - подчинават ли се медиите на закона (виж: Законова рамка); изпълняват ли условията на закона; осигуряват ли прозрачност на изборния процес, плурализъм на гледните точки в политическия дебат?
  • Теми - колко и какви са темите, които медиите предлагат на общественото внимание по време на предизборната кампания за Европейски избори 2014?
  • Лица - колко и кои са лицата, които медиите извеждат като лидери и лидери на мнение по време на предизборната кампания; има ли нови лица?
  • Избор - разширяват ли медиите възможностите на гражданите да направят информиран избор? Как отразяват изборни рейтингови изследвания?
  • Вот - изпълняват ли медиите своята образователна и мотивационна функция по време на кампанията? Участват ли в информационно-образователни иниицативи за популяризиране на начин на гласуване, за мотивиране на гражданите да дадат своя вот?
Започнахме наблюдението на 10 април 2014. Планираме да завършим първия модул месец след изборите за Европейски парламент от 25 май 2014. 

Екипът ни е на средна възраст 30 години. Съставен е от будни хора с високо образование, професионално отношение към медиите и активна гражданска позиция. 


Медиен мониторинг ГИСДИ за '2014 4 Mb (pdf) свали

Печат Печат


» Четвърта власт » Медиен мониторинг