Печат Печат
« 1 2 3 4 »
Медийни ОФЕРТИ
28 август 2014, 4 септември 2014     ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2014  
 
Към 28 август 2014 90 от общо 181 наблюдавани от ГИСДИ медии са публикували офертите си за платено отразяване на предизборната кампания в срок, указан от закона.

30 от тях предлагат оскъпяване на общата търговска оферта за нуждите на политическата предизборна кампания. Оскъпяването е в порядъке 25% -100%. Един от доставчиците предлага умножаване на цените от търговската оферта с "коефициент 5" за политическа предизборна реклама.

60 доставчика са разработили специална оферта за нуждите на платено отразяване на предизборната кампания. 
Национални доставчици, предоставящи медийни услуги във всичките 31 МИР в страната

Печатни медии - Ежедневници
     
     
Доставчици на аудио медийни услуги - Радио
     
Доставчици на аудиовизуални медийни услуги - Телевизия
   
Онлайн новинарски услуги - онлайн медии

Сигнал от ГИСДИ до ЦИК, 28 август 2014 137 Kb (pdf) свали
Сигнал от ГИСДИ до СЕМ, 28 август 2014 128 Kb (pdf) свали

Регионални доставчици 1 МИР Благоевград

1 МИР Благоевград излъчва 11 мандата 
 
 • в. "Струма" - не е открита оферта
 • в. "Вяря" - не е открита оферта
 • Телевизия "БАЦ" Петрич - не е открита оферта
 • Радио "Белла" Сандански, Петрич - не е открита оферта
Онлайн новинарски услуги
 • Благоевград - не е открита оферта 
 • Благоевград инфо ИА - не е открита оферта
 • Благоевград 24 - специална оферта
 • Топ преса - не е открита оферта
 • Пиринско - не е открита оферта
 • Струма онлайн - оскъпяване 50% 
 • Е-79 - не се отваря страница "Реклама" към 28 август 2014. Оферта е открита в страница "Новини" към 1 септември 2014 - http://e-79.com/news-77213.html. Линк към офертата е посочен в и-мейл от доставчика до ГИСДИ от 1 септември 2014.


Регионални доставчици 2 МИР Бургас

2 МИР Бургас излъчва 14 мандата.
 • в. "Черноморски фар" - не е открита оферта 

Онлайн медии 
4 септември 2014
 
РИК Бургас ни изпрати отговор по изпратения от нас сигнал. Сигналът не е регистриран в публичния регистър на сигнали и жалби. Няма Решение по него.

Според извършената от РИК Бургас  проверка след 28 август 2014 всички доставчици на територията на РИК Бургас са публикували офертите си за платено отразяване на предизборната кампания.

Според изискването на чл. 187 и чл. 198 от ИК доставчиците следва да публикуват условия, ред за предоставяне на време и тарифи. 
 
При проверка на ГИСДИ Медиен мониторинг и съдържателен анализ на публикуваните оферти на 4 септември 2014 г. установяваме, че нормата на ИК е спазена напълно от "Флагман", в. "Черноморски фар". 

В офертите на останалите медии липсват конкретни условия за предоставяне на оферираните медийни услуги - например обем, размер на услугите (големина на текстовете), позициониране на материалите (специализирана рубрика, място), ред на публикуване на материалите и др. 

Прави впечатление изрично изписаното условие в офертата на Бургас нюз: "Не се приемат за публикуване материали, съдържащи обидни квалификации, както и текстове, насаждащи расова, религиозна, етническа омраза."
 

Писмо от РИК БУРГАС до ГИСДИ по повод Сигнал за непубликувани оферти, 29 август 2014. 317 Kb (pdf) свали

Регионални доставчици - 3 МИР Варна

3 МИР Варна излъчва 15 мандата.
 • в. "Черно море" - не е открита оферта
 • Телевизия "Черно Море Варна" - оскъпяване 50% 
 • Телевизия "Варна" - не е открита оферта
Онлайн новинарски услуги

Регионални доставчици 4 МИР Велико Търново

4 МИР Велико Търново излъчва 8 мандата.
 

4 сепември 2014
 
Според изискването на чл. 187 и чл. 198 от ИК доставчиците следва да публикуват условия, ред за предоставяне на време и тарифи. 
 
ГИСДИ Медиен мониторинг след извършен съдържателен анализ на предложените оферти, регистрира пълно изпълнение на задължението от наблюдаваните доставчици на медийни услуги, регистрирани и работещи в района на РИК Велико Търново.


Поздравления!!!


Регионални доставчици 5 МИР Видин

5 МИР Видин излъчва 4 мандата.

Онлайн новинарски услуги
 • Видин онлайн - не е открита оферта
 • Е-Видин - не е открита оферта
 


Сигналът до РИК Видин е депозиран на 28 август 2014 г. ПОЛУЧИХМЕ РЕШЕНИЕТО на РИК Видин на 29 август 2014 - 24 часа след постъпването на сигнала, в реда на Изборния кодекс.

Сигналът е регистриран в електронния регистър на жалби и сигнали, воден от РИК Видин.


 

 

5 РИК Видин. Решение № 30-НС от 29 август 2014 380 Kb (pdf) свали

Регионални доставчици 6 МИР Враца

6 МИР Враца излъчва 6 мандата.
Онлайн новинарски услуги
 • Модерна Враца - не е открита оферта
 • Враца нюз - не е открита оферта
 • Зов - онлайн - специална оферта 
 • Враца инфо - не е открита оферта
 • Трибали ИА -не е открита оферта


4 септември 2014
 
Сигналът на ГИСДИ за непубликувани оферти от страна на някои доставчици, разпространяващи медийни услуги в района на РИК Враца е регистриран в публичния регистър на сигнали и жалби. Според проверката на РИК Враца, извършена след 28 август 2014 "Трибали ИА" и "Враца нюз" са публикували оферти. 

"Радио Трибали" не е обновявал сайта си от 2013 г.

"Модерна Враца" не е публикувал оферта. Тук РИК Враца основателно напомня: "Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 198, ал. 3 от ИК не задължава, а предоставя възможност на търговските електронни медии да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. В този смисъл задължението по чл. 198, ал. 4 от ИК е адресирано към търговските електронни медии, които са решили да се възползват от законовата възможност, посочена по-горе, а не към всяка една такава медия."

"Враца Инфо" също няма оферта, но според РИК това е поради икономическата, а не политическа насоченост на медията. 

РЕШЕНИЕ № 24 - НС на РИК Враца от 01.09.2014


Според изискването на чл. 187 и чл. 198 от ИК доставчиците следва да публикуват условия, ред за предоставяне на време и тарифи. 
 
При проверка на 4 септември 2014 г. и съдържателен анализ на предложените оферти ГИСДИ Медиен мониторинг установи, че:
 • "Модерна Враца", "Враца нюз" са публикували офертите си, следвайки напълно изискването на ИК - посочени са конкретни медийни услуги, условия и цени за предоставянето им.
 • "Враца инфо" също е публикувала офертата си, но не е посочила размери и позициониране на медийната услуга "новина", която предлага. 
 • Офертите на в. "Конкурент", Телевизия "Враца" и радио "Хот FM" са изпълнени съгласно изискването на ИК.
 • ИА "Трибали" е допълнила 80% оскъпяване на рекламните си тарифи за предизборни кампании през 2014.

 


Печат Печат
« 1 2 3 4 »


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » Медийни ОФЕРТИ