Печат Печат
Наблюдателите
ГИСДИ наблюдателите


   Наблюдателите на ГИСДИ са будни хора, с гражданска съвест и активно гражданско отношение към политиката. Те работят, мотивирани от идеята чрез гражданско усилие да се възпират злоупотребите по време на избори, да се подкрепя процеса на професионализация на изборната администрация както и информираността и организационната култура на гражданите, имащи право и упражняващи своите права на избиратели.  

    Наблюдателската мрежа на ГИСДИ се координира от национален координатор: д-р Тодорка Кинева.

     За Европейски избори '2014 ще работим с над 4000 наблюдатели, които надеждно 
покриват територията на цялата страна. Наблюдателската мрежа на ГИСДИ е структурирана на селищно, общинско, областно и национално равнище.

Списък на регистрираните наблюдатели на ГИСДИ е достъпен на интернет страницата на ЦИК. 
 
   Наблюдателите на ГИСДИ са регистрирани с Решение №241-ЕП от 25 април 2014 г. и Решение №285-ЕП от 4 май 2014 г и последващи решения.

   Законовата рамка, уреждаща статута, правата и отговорностите на наблюдател в Евроизбори '2014, вижте в специалната ни рубрика: "За наблюдателите".


Печат Печат


» За нас » Наблюдателите