Печат Печат
« 1 2 3 »
Нарушения НС '2013

Архив на ГИСДИ 

Жалби и сигнали Парламентарни избори '2013


 
Ваучери за транспорт на бюлетини

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

 
В избирателна секция №263, намираща се в ОУ"Отец Паисий", ул.Козница 1, по информация на нашият наблюдател в секцията снощи вечер на членовете на секционната избирателна комисия не е бил осигурен транспорт за превозване на бюлетините, както и на членовете на СИК, а вместо това са им били предоставени парични ваучери за да си осигурят сами транспорта.

Моля да излезете със становище в сроковете предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК.

С уважение,
Таня Цанева, гл. секретар ГИСДИ


Изборът на гласоподаваетля прозира през хартията

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

По повод подаден сигнал от наблюдатели от  СИК №57, 59, гр. Варна, Ви молим да упражните правомощията си по чл.33, ал.1, т.13 от Избирателния кодекс. Нашият наблюдател е установил, че материалът от който са изработени бюлетините е прекалено тънък и изборът на гласоподавателя прозира през хартията.

С оглед на гореизложеното, Ви молим да разпоредите проверка в посочените секционни комисии, с цел проверка качеството на бюлетините и при установяване на нарушение да предприемете необходимите действия.
 
С уважение:
Таня Цанева 


Не са осигурени охрана и транспорт на председателя на секцията за извозване на бюлетините

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

 
По повод подаден сигнал от наблюдатели от  СИК №76,  гр. Варна, Ви молим да упражните правомощията си по чл.33, ал.1, т.13 от Избирателния кодекс. Нашият наблюдател е установил, че противно на законовите разпоредби, на председателя на секционната избирателна комисия не е осигурена охрана и транспорт, с който да превози бюлетините след приключване на изборния ден. На същия е предоставен ваучер за гориво и инструкции да превози бюлетините с личния си автомобил. Тази практика грубо нарушава законоустановената процедура и застрашава честното и прозрачно провеждане на изборите. 

Същата порочна практика е установена от наблюдатели и в СИК № 77 и 78, като е възможно и други секции да са засегнати.

С оглед на това, Ви молим да установите нарушението и да разпоредите отстраняването му във всички секции, в които има наличие на този проблем преди приключване на изборния ден.

С уважение:
Таня Цанева


Избирател не фигурира в Избирателните списъци

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

Уважаема комисия,

Получихме сигнал от г-жа София Димитрова Петрова, с ЕГН 6911281074, с л.к № 641184443, регистрирана по постоянен адрес в гр. Варна. Същата е установила, че не фигурира в избирателните списъци, което й е било съобщено от секционната избирателна комисия, която не й е обяснила каква е причината за това. Най-вероятно причината е, че г-жа Петрова фигурира в Списъка на заличените лица, по неизвестни причини. Г-жа Петрова поискала от общината да я допусне да гласува. Вместо да й издадат Приложение №113 от изборните книжа, което да представи пред секционната комисия, която да я впише съгласно правомощията, предвидени в чл. 47 ИК, служителите в общината й съобщили, че няма никакъв начин да упражни правото си на глас, тъй като постоянния й адес е в чужбина. Последното не отговаря на истината, тъй като по лична карта г-жа Петрова е регистрирана в гр. Варна.

С оглед на гореизложеното, Ви молим да разгледате случая и да разпоредите издаване на Приложение № 113 от изборните книжа на София Димитрова Петрова, с ЕГН 6911281074, с л.к № 641184443, което да послужи пред секционната избирателна комисия, с оглед вписването на последната в избирателнитя списък.

Молим Ви, да ни съобщите незабавно за взетото от Вас решение, за да може гласоподавателката да упражни конституционоустановеното си право на глас.
 
С уважение:
Таня Цанева


Четене на глас на лични данни

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

Нашият наблюдател Кристина Маринова ни сигнализира, че в секция №232, находяща се в ОУ "Антон Страшимиров", масово се четат на глас личните данни на гласуващите граждани, както и че бюлетините, които се дават на хората за упражняване правото им на глас са предварително разделени от кочана и върху тях има предварително поставен печат. Освен гореизложеното г-жа Маринова ни съобщи, че на един празен лист са ударени приблизително 7-8 печата от печата на секцията след като той вече е бил наранен.

Моля да излезете със становище в сроковете предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК.

С уважение,
Таня Цанева, гл. секретар ГИСДИ


Огласяване на лични данни на избирателите

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

 
В избирателна секция №99, намираща се в ОУ"Черноризец Храбър", по информация на нашият наблюдател в секцията, членове от секционната комисия диктуват личните данни на избирателите гласно, което представлява грубо нарушение на изборните правила по смисъла на Закона. 

Моля да излезете със становище в сроковете предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК.

С уважение,
Таня Цанева, гл. секретар ГИСДИ


Непълен състав на ИК

ЖАЛБА до ОИК Варна
30.06.2013

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

 
В избирателна секция №101, намираща се в ОУ"Черноризец Храбър", по информация  на нашият наблюдател в секцията  продължават да гласуват избиратели при положение че състава на секционната избирателна комисия е само от трима членове, което е впротивречие с разпоредбите на Закона.

Моля да излезете със становище в сроковете предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК.

С уважение:
Таня Цанева, гл. секретар ГИСДИ


Печат Печат
« 1 2 3 »


» Нашата работа » Нарушения НС '2013