Печат Печат
ОФЕРТИ - депозирани
  ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2014  

Доставчиците на медийни услуги следва да изпратят в ЦИК, РИК, Сметна палата офертите си за платено отразяване на предизборната кампания. 

Печатните медии и онлайн новинарски услуги изпращат офертите си до Сметната палата и Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден - 25 август 2014. (чл. 187 от ИК)

Електронните медии с национален обхват изпращат офертите си до Сметната палата и ЦИК. Електронните медии с регионален обхват - до Сметната палата и съответната РИК в срок не по-късно от откриване на предизборната кампания - 5 септември 2014. (чл. 198, 5 от ИК)

 
Чл. 187. Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.


(4) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. ЗАПЛАЩАНЕТО се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО.

(5) Условията, редът и тарифите по ал. 4 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания.
 
Вид медия
 
КОГА
депозира оферта?
КЪДЕ
депозира оферта?
 ПУБЛИКУВАНЕ
на сайта
   Печатни медии
чл. 187 40 дни преди изборния ден Сметна палата
ЦИК
40 дни преди
изборния ден
  
   Онлайн новинарски услуги 
   онлайн медии
 
чл. 187 40 дни преди изборния ден Сметна палата
ЦИК
40 дни преди
изборния ден
   
   Електронни медии:
   радио и телевизия
   национален обхват
 
чл. 198 (4) 40 дни преди изборния ден Сметна палата
ЦИК
40 дни преди
изборния ден
   Електронни медии:
   радио и телевизия
   регионален обхват
чл. 198 (5) не по късно от откриване на кампанията Сметна палата
РИК

40 дни преди
изборния ден
чл. 198 (4)

 

В процес на разработване!!!
Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » ОФЕРТИ - депозирани