Печат Печат
ОПИС Нарушения

Тук намирате обобщаващ ОПИС на всички нарушения, регистрирани от ГИСДИ в съответната област или община, по които наблюдателите на ГИСДИ са направили ВЪЗРАЖЕНИЯ, СИГНАЛИ или ЖАЛБИ. Този опис е от изключетелна важност, за обобщаващия и статистически профилиран анализ на видовете и спецификата на нарушенията в тези избори, както и за общата оценка за степента на демократичност, справедливост и законосъобразност на изборния процес като цяло.
Опис на нарушенията

Моля, изтеглете форма "Опис на нарушенията" Избори за народни представители, 5 октомври 2014.
 
Опис на нарушенията. Извънредни парламентарни избори, 5.10.2014 199 Kb (pdf) свали

Печат Печат


» Инструменти » ОПИС Нарушения