Печат Печат
ОС към КВГОД, НС

 
ОБРЪЩЕНИЕ

от Обществения съвет към
Комисия за взаимодействие с
гражданските организации и движения
на 42-то Народно Събрание
 

      
Уважаеми дами и господа,
      Народни представители от 42-то Народно Събрание,
 
Предстоят извънредни парламентарни избори през Октомври 2014.

Ситуацията в страната е взривоопасна, особено след банковата криза от началото на Юни тази година. България е на границата на властови, политически и икономически хаос.
В тази обстановка е от изключителна важност Парламентът да работи – интензивно и ефективно –  до началото на Август, до приемане на промените в закони, които са жизнено важни за нас гражданите-избиратели и за стабилността на държавата.

Ето защо е трудно разбираемо решението на ПП АТАКА и ПП ГЕРБ да парализират парламента, чрез отказ да се явяват навреме и да участват в зала, чрез бламиране на кворума.

То е разбираемо единствено в логиката: „колкото по-зле, толкова по-добре“, „по-зле за Държавата и Народа, по-добре за Нас – ловците на големи риби в мътна вода”.

Това е анти-демокрация, злоупотреба с парламентарния правилник и механизми.
Убедени сме, че този парламент – за оставащите 3-4 седмици работа – е в състояние да работи по изключително важни закони и обществени проблеми:
 1. Законите, свързани със санкции от ЕС над България;
 2. Закон срещу нелоялните практики на търговските вериги;
 3. Закон за промяна на ГПК – за картелно сдружаване между банки и възможностите за ограбване на гражданите;
 4. Закона за ЧСИ – премахване на условия за злоупотреби и измама от частни съдебни-изпълнители;
 5. Закон за фалита на физическите лица – гарантиращ правата на гражданите;
 6. Процедури за отмяна на лицензии на ЕРП-тата – нелоялни към своите клиенти;
 7. Публичен достъп до концесионни, приватизационни и енергийни договори;
 8. Процедура за отмяна на концесии;
 9. Закони на здравната каса и лекарствената политика;
 10. Закон за образованието в България;
 11. Нужни спешни промени в Изборния кодекс, отнасящи се до: медиите и тяхното участие в изборния процес; наблюдателите, партийните представители и застъпници в СИК; публичните регистри за жалби и сигнали към ЦИК и РИК; ефективното действие и синхрон между държавни и местни институции, между техните администрации в работата им по осигуряване на демократични избори; и други подобни.
Ние като представители на над 30 граждански организации
НАСТОЯТЕЛНО ПРИЗОВАВАМЕ народните представители от ПП АТАКА и ПП ГЕРБ да се върнат в зала и в парламентарните комисии.
Това им е работата. Затова им се плаща. Избирателите на 12 май 2013 за това са ги овластили като народни представители.
 
 
08 юли 2014
София
 
С УВАЖЕНИЕ,
ОС към КВ
ГОД на 42-то НС
 
 
Печат Печат


» Позиции на ГИСДИ » Обществен съвет » ОС към КВГОД, НС