Печат Печат
От къде идваме?

     ГИСДИ е гражданска организация, която работи с далечна перспектива – назад към зората на западната демокрация в България и напред към нейното развитие като ефективна европейска демокрация.

    През 1990 бяха създадени две граждански организации за наблюдение на изборния процес. Едната по-близка, но независима от дясното политическо пространство, другата – до лявото. Това са: Българско сдружение за честни избори и Гражданска инициатива за справедливи и демократични избори.

    ГИСДИ през драматичните десетилетия на Прехода в България, както и в периода на текущата обществена криза след 2009 г. успя да съхрани своята организационна кондиция, модернизира формите си за работа, обхваща цялото поле от дейности, съгласно модела за наблюдение и оценка на изборния процес на OSCE-ODIHR.

  ГИСДИ първа в България проведе екзит пол и прогнозно паралелно преброяване като инструменти за ранно известяване на реално получения изборен резултат. Това е утвърдена форма за превенция на възможни посегателства срещу демокрацията.

    Вече трето десетилетие ГИСДИ работи в конкуренция с други наблюдателски организации и професионални изследователски агенции – институти. Нерядко след избори ГИСДИ е била първата организация, която обявява прогнозно резултатите и то с респектираща точност. 
Печат Печат


» За нас » От къде идваме?