Печат Печат
Пета власт
Какво намирате тук?
 
     Тук ГИСДИ публикува в сравнителни таблици обявените чрез медии предизборни рейтинги на основните конкуренти в Евроизбори` 2014.

     Преди рейтингите показваме изрично обявените от агенциите и публикуващите медии задължителните по закон „паспортни характеристики“ на всяко отделно изследване:

1. кой е осъществил изследването;

2. с чие финансиране;

3. кой е възложителят,

както и желателните според добрата професионална практика:

4. дни на терена;

5. брой реципиенти;

6. национална представителна извадка или друга;

 
 
7. използван метод за регистрация;

8. използван метод за формиране на извадката;

9. първо обявявяване на данните

     Показваните тук рейтинги НЕ СА предизборна прогноза. Това са номинални данни – така нареченият декларативен вот.

     За да се трансформират тези рейтинги в прогноза са нужни серия от притегляния и отчитане на допълни фактори, които движат реалните изборни проценти нагоре или надолу.

     Специално отбелязваме най-високо и най-ниско обявени рейтингови позиции във всяко от изследванията – онези, които видимо се отклоняват от усреднения динамичен ред.

     ГИСДИ се надява тези таблици да Ви улеснят при търсене на такива рейтингови данни.
Печат Печат


» Пета власт