АНКЕТИ на ГИСДИ
Печат Печат
Първа анкета

Основните данни от
Първата онлайн анкета на ГИСДИ са достъпни във фейсбук група "АНКЕТИ на ГИСДИ".
Терен: 8-12 септември 2016


По инициатива, самофинансиране и реализация от екип на ГИСДИ.

Представителна за общността
на политически активните
българи
във и чрез платформата ФейсБук.

НЕ Е представителна за цялото налично избирателно тяло.
Рейтингът оттук НЕ БИВА директно и механично да се пренася като прогноза за предстоящия изборен рейтинг.

Ако някой го прави и направи, то
би било или грубо незнание и
неразбиране,
или още по груб опит за
манипулация...
Печат Печат


» АНКЕТИ на ГИСДИ » Първа анкета