Печат Печат
РИК Ловеч
СИГНАЛ
от сдружение „ГИСДИ”

В лицето на Здравка Пейчева Боровска, ЕГН , телефон: като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 25 май 2014
Срещу: Нарушение в изборния процес
Основание: чл. 182 ал. 4, от Изборния кодекс
 
Уважаеми г-да,

 
На 24.05.2014 г. в 14.40 часа установих, че при закупуване на вестник Уикенд от павилион  за вестници на площад „Възраждане” / пред пощата/ в гр. Троян  между страниците има поставена брошура – диплянка на Коалиция „България без цензура” с агитация за гласуване с бюлетина 28.

Моля за становище и съдействие за отстраняване на допуснатото нарушение.
Приложени файлове на снимки доказващи нарушението.

 
Секция №13
341100013

Броене
 
В 18.56 ч. секция №13 приключи с изборния ден. В същото време влезе една жена и й беше отказано да даде своя вот. Когато повдигнах темата за копие на протокол ми казаха, че протоколи се дават само на застъпниците, но щели да направят изключение и за нас – наблюдателите (с видимо недоволство). На копията не ми се подписаха собственоръчно, както и не биха печат, а ми дадоха пресниманите подпис и печат. Наложи се ние да си правим копията.

Наблюдател Димитър Борисов

 
Секция №014

341100014

Броене
 
 
В 19.00 ч.приключи изборния ден в секция №014. Бюлетините бяха приброени от членовете на комисията и застъпниците. Протоколът беше попълнен от членовете на комисията. Поисках протокол с печат на всяка страница и подписи на председател, зам. председател и секретар. Казаха ми да мълча за да не ги разсейвам. Запечатаха печата, бюлетините и протоколите в чувала, дадоха чувала на секретаря и зам. председателя, които заминаха към общината. Председателя ми даде непълно ( липсват страници) ксерокопие на чернова на протокол, където се подписа. Поисках редовен протокол. Тя ми каза, че ми е дала и друго не ми трябва.
 
Наблюдател Силвия Ковачева

 
 
Секция 052 – с.Черни Осъм
341100052

Броене
 
 
Човек без бадж присъства на преброяването – СИК отказва да го отстрани. Член на СИК от ГЕРБ еднолично брои бюлетини на всички партии. Бюлетини на ГЕРБ с удебелен „х” – контролиран вот, СИК отказва да ги обяви за невалидни. СИК (член на ГЕРБ) брои първо действителните бюлетини по партии и накрая недействителните. След преброяването СИК преразгледа невалидните бюлетини и обяви две на ГЕРБ за валидни независимо, че знака „х” засяга съседното поле.

Наблюдател Дилян Джиговски

 

 
Печат Печат


» Нашата работа » Нарушения ЕП '2014 » РИК Ловеч