Печат Печат
РИК Русе
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГРАД РУСЕ
 
 
Ж А Л Б А

 
от Татяна Димитрова Василева
Общински съвет – БСП
Град Две Могили
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас, тъй като забелязахме грубо нарушение на правилата на предизборната кампания, визирани в Изборния кодекс от представителите на АБВ.
Пред изборна секция № 8 в село Пепелина има нарушение на изборните правила, тъй като има поставен предизборен стикер на политическа партия АБВ, залепен на вратата до избирателната секция.
Агитационният материал се намира на по малко от 50 метра от избирателната секция.
Моля да предприемете всички законови правомощия, с които разполагате, за да се преустанови нарушението и да се потърси отговорност от виновните лица.

С уважение:
Татяна Димитрова Василева

 

ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГРАД РУСЕ
 
 
Ж А Л Б А
 
от Татяна Димитрова Василева
Общински съвет – БСП
Град Две Могили
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас, тъй като забелязахме грубо нарушение на правилата на предизборната кампания, визирани в Изборния кодекс.
Кметският наместник на село Широково – Рашо Радков - нарушава правилата в деня за избори, тъй като извършва активна политическа агитация за политическа партия АБВ, пред избирателна секция № 7 в селото.
Моля да предприемете всички законови правомощия, с които разполагате, за да се преустанови нарушението и да се потърси отговорност от виновните лица.
 
С уважение:
Татяна Димитрова Василева

 
 
Печат Печат


» Нашата работа » Нарушения ЕП '2014 » РИК Русе