Печат Печат
РИК Видин
ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: грубо нарушение на ИК относно обявяване пред секциите знаците за отбелязване вота на избирателите.
 
Във всички секции на община Кула е поставен знака „чавка” а не знака „V”.

Моля, незабавно да бъде отстранена подвеждащата информация за знака „чавка”.
Прилагам снимков материал – 1бр.
 
 
25.05.2014г.                                                    
гр.Видин     

                                                                        
ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: нарушение на чл.182 ал.4 и чл.93 ал.3 от ИК от пп ГЕРБ.
 
Членът на СИК№053300009 – с.Бело поле, общ. Ружинци
Диана Иванова Ангелова от пп ГЕРБ агитира влизащите
избиратели да гласуват с номер 18 – пп ГЕРБ.

Моля, да се вземат мерки и това да бъде прекратено.
 
 
25.05.2014г.                                                    
гр.Видин                            
                                                 
 

ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: нарушение на чл.236 ал.1 от застъпник от кп България без цензура.
 
Застъпника на кп България без цензура Ангел Димитров Младенов възпрепятства гласуването с придружител в СИК№053300009 – с.Бело поле, общ.Ружинци.
        
Моля, да се вземат мерки срещу това лице и се изпълни чл.236 ал.1, 2 и 3 от ИК.

 
25.05.2014г.                                                   
гр.Видин    

 
                                                                    
ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: нарушение на чл.182 ал.4 от ИК срещу кмета
на с.Слана бара, общ. Видин Севдалин Младенов.
 
Кметът на с.Слана бара стои вътре в СИК№050900120 –
с.Слана бара след това излиза, агитира избиратели да гласуват с №18 пп ГЕРБ и отново се връща и седи в изборното помещение.

Настоявам тази практика да бъде прекратена и се приложат разпоредбите на ИК.
 
25.05.2014г.                                                   
гр.Видин                   
                                                          
 

 
ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: нарушение на чл.182 ал.4 от ИК срещу кмета на с.М-р Узуново, общ. Видин.
 
Кметът на с. М-р Узунов стои пред избирателната секция и агитира избирателите да гласуват с номер  10 – Реформаторски блок.

Настоявам тази практика да бъде прекратена и се приложат разпоредбите на ИК.
 
25.05.2014г.                                                    
гр.Видин                                                                           
 


ЖАЛБА

от Пламен Йорданов Станкулов
Упълномощен представител на Коалиция за България
пълномощно №029/21.03.2014г.
 
Относно: нарушение на чл.184 ал.1 от ИК от пп ГЕРБ и Реформаторски блок.
 
Уведомяваме ви, че пред СИК№05220001 – гр.Кула – Младежки дом са поставени агитационни материали 3 броя на пп ГЕРБ и 1 брой на Реформаторски блок.
 
25.05.2014г.                                                    
гр.Видин                                                                          
  
                                                             
Печат Печат


» Нашата работа » Нарушения ЕП '2014 » РИК Видин