Печат Печат
РИК Враца

СИГНАЛ
от сдружение „ГИСДИ”

В лицето на Рашо Христов Тарльовски, ЕГН, телефон:  като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Репубка България, 25 май 2014

Срещу: Нарушение в изборния процес  
 

Уважаеми г-да,

На 25.05.2014 г. в 10.00  часа при произвеждане на изборите, установих следното:

В община Оряхово, гр. Оряхово,
избирателните списъци не са разлепени на подходящите места, а се намират във фоайето на Община Оряхово в папки.

В село Селановци списъците са залепени на втори етаж в кметството, а кметството е заключено.

Моля за становище и съдействие за отстраняване на допуснатото нарушение. 

 
Печат Печат


» Нашата работа » Нарушения ЕП '2014 » РИК Враца