Печат Печат
Ръководство и организация

Структурата на ГИСДИ вече 33 г. работи като ефективен организационен механизъм в защита на свободните и демократични избори в България.

ГИСДИ е демократично функционираща организация. Ръководи се от 5-членен УС. Работи чрез разгърната в цялата страна набюдателска и експертна мрежа от доброволци и сътрудници.


Председател на ГИСДИ е проф. Михаил Мирчев.

Управителният съвет на ГИСДИ, за периода 30 април 2022 - 30 април 2027, се състои от председателя на организацията и 4 члена: Галя Христова, Пенка Илиева, Таня Цанева, Тодор Божинов. Всички те имат дългогодишен и многостранрен опит в работата на ГИСДИ и други граждански организации. 

Предишни състави на Управителния съвет на ГИСДИ:
  • за периода 6 август 2016 - 30 април 2022: Михаил Мирчев - председател, Галя Христова - секретар, Елена Иванова-Кирицова, Емилия Велева, Пенка Илиева, Рашо Тарльовски, Тодор Божинов.
  • за периода 11 юли 2015 - 6 август 2016: Рашо Тарльовски - председател, Галя Христова - секретар, Елена Иванова-Кирицова, Емилия Цанева, Катя Михайлова, Пенка Илиева, Тодор Божинов.
  • за периода 19 юли 2014 - 11 юли 2015: Михаил Мирчев - председател, Галя Христова, Елена Иванова-Кирицова, Емилия Цанева, Пламен Георгиев, Рашо Тарльовски, Тодор Божинов.

Наблюдателската мрежа на ГИСДИ се координира от национален координатор: Надежда Гологанова. Тя е и постоянен представител на организацията в и член на ръководството на Обществения съвет към ЦИК.

Второто и третото организационно равнище са областни и общински координатори.
 
Наблюдателската и експертна мрежа на ГИСДИ покрива надеждно територията на цялата страна. Структурирана е на селищно, общинско, областно и национално равнище.

Наблюдателите на ГИСДИ са будни хора, с гражданска съвест и активно гражданско отношение към политиката. Те работят, мотивирани от идеята чрез гражданско усилие да се възпират злоупотребите по време на избори, да се подкрепя процеса на професионализация на изборната администрация както и информираността и организационната култура на гражданите, имащи право и упражняващи своите права на избиратели. 

Към ГИСДИ работи Експертен съвет. Той има аналитични и консултативни функции. Активно участва в медийния диалог относно всички проблеми в изборния процес, нужните законодателни инициативи, за да се оптимизира Изборният кодекс и методическите указания на ЦИК, работата на Обществения съвет към ЦИК и други подобни. 


ГИСДИ работи със следната организационна структура:
     

Структура на ГИСДИ
Печат Печат


» За нас » Ръководство и организация