Печат Печат
СИГНАЛИ
Граждански реакции на медийното поведение и
сигнали за НАРУШЕНИЯ на Изборния кодекс от страна на доставчиците на медийни услуги, подадени в ЦИК 


Валидно към 23 май 2014
 
Основание


Медиите са субект в изборния процес с изключително решаваща роля за опазване на демократичността, плурализма на политическия дебат и дори за изборните резултати. Тъкмо поради това политическите партии, коалиции, инициативни комитети, регистрирани за участие в предизборната надпревара интензифицират отношенията си с медиите в предизборни кампании. Това е причината все повече да се развива регулаторната рамка за поведението на медиите в изборен процес. Това е причината за засилено обществено внимание и критични оценки към работата на медиите преди, по време на и след избори. 


Ние ГИСДИ днес завършваме първия етап от пилотния ни проект за професионален, издържан по отношение стандартите на OSCE-ODIHR и научно-изследователските принипи мониторинг на 144 национални и ругионални медии, съчетан с електронно наблюдение на цялата българска онлайн медийна среда.До сега представихме предварителни резултати по следните теми:

Ето някои граждански реакции и сигнали, подадени до ЦИК по повод поведението на медиите в предизборната кампания за европейски избори.

Направихме бърз мониторинг на достъпното ни във Фейсбук съдържание, в опит да уловим отношението на избирателите към медиите. Прегледахме подадените в ЦИК жалби и сигнали по повод поведението на медиите до днес, 23 май 2014.


Граждански реакции, изразени във ФейсбукЖалби за нарушения на Изборен кодекс от страна на медиите, подадени в ЦИК

До момента, 23 май 2014, 20.00 ч. в регистъра на ЦИК за сигнали и жалби са регистрирани 7 жалби за нарушения на Изборния кодекс от страна на доставчиците на медийни услуги.

Податели са граждански организации, политически партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в Евроизбори '2014, граждани. 3 от жалбите са подадени от СЕМ в следствие нарушения, регистрирани чрез договорения с ЦИК мониторинг на медиите, осъществяван от СЕМ.

Жалбите регистрират нерегламентирана предизборна агитация чрез дадена медия, неправомерно излъчване на видеоклип на политическа партия от определена медия. Един от получените сигнали е по отношение на начините за оповестяване на изборни, рейтингови изследвания от медиите.

Осмият сигнал е подаден от ГИСДИ. Чрез нашия медиен мониторинг ГИСДИ регистрирахме странно явление. Едновременно в няколко медии се публиикува един и същ предизборен материал. В част от медиите предизборният материал е указан като платен материал, съобразно изсикването на Изборен кодекс "2014, в други медии не е. 

Най-много озадачава, когато тези уж редакционни материали не са подписани. Публикувани са без автор, анонимно, в противоречие с изискванията на Изборен кодекс "2014.

Днес подадохме сигнал до ЦИК за подобен случай.

Опис на материала

 
  • Заглавие: „Бареков ще се грижи за Джулия
  • Подзаглавие: „Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай
  • Публикуван във:  в. „Стандарт”, брой 7648, година XXI, от 22 май 2014 г., стр. 6.
  • Автор: Анонимен материал
  • Жанр: Репортаж
  • Съдържание: Предизборна активност на ББЦ в текст и снимка
Описаният материал е в нарушение на чл. 177 от Изборен кодекс ‘2014, забраняващ публикуване и излъчване на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. Материалът не е подписан, анонимен е.
 
Публикуваният материал не е обозначен като платен материал, съгласно чл. 179 от ИК, вменяващ задължение на доставчиците на медийни услуги да указват по съответен начин платените предизборни материали. Материал с подобно заглавие, подзаглавие, жанр, съдържание, съставен от текст и снимка, е публикуван и във вестниците „24 часа”, „Труд” и „Преса” от 22 май 2014 г., където е обозначен като платен материал. Този факт ни оставя в двоумение дали материалът във в. „Стандарт” е публикуван срещу заплащане от страна на възложителя – политическа партия „България без цензура”, без да е указан като платен.

При сравнителен анализ на съдържанието на материалите, публикувани във вестниците „Стандарт”, „24 часа” и „Труд” установяваме, че и трите вестника използват една и съща снимка. Материалът във в. „Преса” е без снимка. Материалите са озаглавени почти еднакво и носят еднакви ключови политически послания.

 

Вестник
Заглавие Подзаглавие Обозначение
Стандарт Бареков ще се грижи за Джулия Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай няма
Преса Бареков се грижи за
малката Джулия
Росен Петров дари 10 000 лв. лични средства на болен полицай Платен
24 часа Бареков отмени агитация в Бургас заради отхвърлено от държавата дете Зам. лидерът на партията дари 10 000 за лечение на полицай Платен
Труд Бареков отмени агитация
заради дете
България без цензура събира дарения за полицай с тежко заболяване Платен

Медийният мониторинг на ГИСДИ установи, че доставчикът на медийни услуги в. „Стандарт” е обявил на интернет страницата си към 23 май 2014, 12.00 ч., съгласно изискването на чл. 180 от Изборен кодекс ‘2014 договор с възложител политическа партия „България без цензура” на стойност 16 520 лв., за публикуване на рекламни карета. 

Вижете сигнала в рубриката "За наблюдателите" - "Изборни нарушения" или последвайте връзката: Сигнал за нарушение на чл. 177 от Изборен кодекс '2014
 


ГалерияПечат Печат


» Четвърта власт » EВРОизбори '2014 » СИГНАЛИ