Печат Печат
Сигнали РИК, ЦИК
5 септември 2014     ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ '2014  

Медийният мониторинг е един от инстументите за съхраняване на демократичността и плурализма на публичния политически дебат. Чрез него осъществяваме обществен контрол върху дейността на Четвъртата власт в изборния процес - дали тя спазва изричните законови изисквания, дали осигурява възможност за информиран избор на своята аудитория, на гражданите-избиратели, какви личности, идеи и теми поставя пред общественото внимание. 

Наблюдението на медиите в изборен процес има две основни цели: 
  1. Да регистрира прояви, явления, тенденции в поведението на медиите в предизборната кампания и 
  2. Да сигнализира контролирщите институции за прояви на неспазване на изборното законодателство, за нарушаване на правата на основните субекти в изборния процес - политическите партии, коалиции и инициативни комитети, от една страна и от друга - техните избиратели.  
ГИСДИ Медиен мониторинг преследва и двете цели. Публикуваме текущи резултати от наблюдението на 181 доставчика на медийни услуги - можете да ги видите в страницата ни. Сигнализираме контролиращите институции за неизпълнение на изборното законодателство от страна на доставчиците на медийни услуги.

Резултатите от първата ни проверка - публикуване на предизборни оферти, задължение по чл. 187 и чл. 198, ал. 4 от Изборен кодекс, ни предизвикаха да сигнализираме ЦИК, СЕМ и няколко РИК. В таблицата показваме  движението до момента по нашите сигнали до момента.

Тъй като не регистрираме никаво двигение по сигнали, подадени на 28 август 2014 -преди 10 дни, подадохме жалби до ЦИК срещу съответните РИК.


  Движение по сигналите на ГИСДИ Медиен мониторинг  
  

 
  Дата До РИК Решение Регистър Отговор
1 28.08.2014   ЦИК не да не
2 28.08.2014   СЕМ не - не
3 28.08.2014   РИК 01 Благоевград не не не
4 28.08.2014   РИК 02 Бургас не не да, 29.08.2014
5 28.08.2014   РИК 03 Варна не не не
6 28.08.2014   РИК 05 Видин да, 29.08.2014 да да, 29.08.2014
7 28.08.2014   РИК 06 Враца да, 29.08.2014 да да, 4.09.2014
8 28.08.2014   РИК 09 Кърджали да, 29.08.2014 да да, 29.08.2014
9 28.08.2014   РИК 11 Ловеч да, 29.08.2014 да да, 29.08.2014
10 28.08.2014   РИК 12 Монтана не не не
11 28.08.2014   РИК 21 Сливен да, 1.09.2014 не не
12 28.08.2014   РИК 27 Стара Загора не не не
13 28.08.2014   РИК 31 Ямбол да, 29.08.2014 да да, 29.08.2014
14 3.09.2014    РИК 21 Сливен Очаква се Очаква се Очаква се
15 4.09.2014 РИК 07 Габрово Очаква се Очаква се Очаква се
16 4.09.2014 РИК 09 Кърджали Очаква се Очаква се Очаква се
17 4.09.2014   РИК 14 Перник Очаква се Очаква се Очаква се
18 4.09.2014   РИК 29 Хасково Очаква се Очаква се Очаква се

Дата - датата на подаване на сигнала.
Регистър - вписване на сигнала в публичния регистър на жалби и сигнали на съответната комисия
Отговор -изпращане на отговор до подателя на сигнала за движението по неговия сигнал
Печат Печат


» Четвърта власт » Парламентарни '2014 » Сигнали РИК, ЦИК