Печат Печат
Законова рамка
Тук предлагаме в систематизиран вид законовата рамка за провеждане на Европейски избори 2014. Можете да намерите Изборен кодекс `2014 - извадка; избрани Решения на ЦИК; Методически указания на ЦИК за прилагане на Изборен кодекс `2014 и други нормативни и поднормативни актове, регулиращи изборния процес.

Рубриката е разработена с цел да подпомогне дейността на ГИСДИ наблюдателите и всички други участници в изборния процес.

 

Печат Печат


» Законова рамка