Печат Печат
Жалби и сигнали

Опис на регистрирани в публичния електронен регистър на ЦИК и РИК
жалби и сигнали за нарушения на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги
 

Валидно към 20 юни 2014

 
Основание: чл. 200, чл. 201 от Изборен кодекс
 
Чл. 200. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица може да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
 
Чл. 201. Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

 
  Вид Дата Нарушение Основание Ищец Решение Обжалване
1 С 25.05
 Публикуване на анонимни  материали –  news.varna24.bg;
Чл. 177 ГИСДИ  Докладвано –
 да се разгледа  непосредствено  след 25.05
 
2 С 25.05  Публикуване на анонимни  материали –  news.blagoevgrad24.bg Чл. 177 ГИСДИ  Докладвано –
 да се разгледа  непосредствено  след 25.05
 
3 С 25.05  Огласяване на резултати от    допитвания 24 часа преди  изборния ден;
 Агитация в деня за размисъл
 hashtag-bg.com;
Чл. 205 (5)
 
Чл. 182 (4)
Ирен Филева За сведение  
4 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден  –
 радио „Фокус”
Чл. 205 (5) СЕМ ЦИК установява нарушение
Решение 553-ЕП
 
5 Ж 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден –
 агенция  „Блиц”
Чл. 205 (5) Алев
Хасан
ЦИК установява нарушение
Решение 552-ЕП
 ВАС: жалбата  е недопус-  тима, липсва  администра-  тивен акт,  годен за  обжалване
6 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден –
„Е-Burgas.bg”
Чл. 205 (5) Атанас Петков ЦИК установява нарушение
Решение 555-ЕП
 
7 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден – „BNews.bg” Чл. 205 (5)   ЦИК установява нарушение
Решение 556-ЕП
ВАС: жалбата е недопус-тима, липсва админи-стративен акт, годен за обжалване
8 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден – Dnevnik.bg Чл. 205 (5) Боян Юруков
Йорданка Лашкова
ЦИК установява нарушение
Решение 554-ЕП
ВАС: жалбата е недопус-тима, липсва админи-стративен акт, годен за обжалване
9 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден –
 Радио  „Фокус”
Чл. 205 (5)   ЦИК установява нарушение
Решение 553-ЕП
 
10 С 25.05  Огласяване на резултати от  допитвания 24 часа преди  изборния ден – 24chasа.bg,  Trud.bg, Pik.bg Чл. 205 (5) Боян Юруков ЦИК Изпратено писмо до главните редактори  
11 С 25.05  Агитация в деня за  размисъл 
 писмо до СЕМ и ЦИК
Чл. 182 (4) Радка Кусева За сведение  
12 Ж 25.05  Агитация в деня за  размисъл
 БНР „Деконструкция”
Чл. 182 (4) Драгомир Драгиев За сведение  
13 С 25.04  Агитация по Би Ти Ви Чл. 182 (4) Алексей Йорданов Няма решение  
14 Ж 25.05  Агитация в изборния ден –
 в. „Бизнес поща”
Чл. 182 (4)
Янко Янков,
ББЦ
Отхвърля като неоснователна
РИК Стара Загора Решение 056-ЕП
 
15 С 25.05  Агитация в изборния ден –  онлайн медия „Вяра” Чл. 182 (4) Румен Гогов, РБ Установява нарушение
РИК Кюстендил
Решение 145-ЕП
 
 
16 Ж 24.05  Агитация в деня за  размисъл  - в. „Уикенд” Чл. 182 (4)
Здравка Боровска
ГИСДИ
Отхвърля като неоснователна
РИК Ловеч Решение 127-ЕП
 
17 С 24.05  Непубликуване на условия,  ред, време и тарифи за  платено отразяване –
в.  "Старозагорски новини"
Чл. 187 ГИСДИ За сведение и анализ  
18 Ж 22.05  Непубликуване на условия,  ред, време и тарифи за    платено отразяване;
 Публикуване на анонимни  материали – Zadupnitsa.com
Чл. 187
Чл. 177
Румен Гогов Без разглеждане като недопустима
РИК Кюстендил Решение 90-ЕП
 
19 Ж 21.05  Разпространение на  фалшива информация на  турски език в „Кърджали  хабер” – онлайн медия Чл.181 (2) Коалиция РБ ЦИК Без уважение
Решение 535-ЕП
 
20 Ж 21.05  Нарушаване на правилата за  предизборна агитация –  „Нова телевизия” Чл. 182 (2) ПП “Зелените”
ЦИК Без уважение
Решение 501-ЕП
 
21 Ж 20.05  Разпространение на  материал, подбуждащ  насилие и саморазправа в  bgnovosti.com Чл. 138 (4) ПП ББЦ
ЦИК Без уважение
Решение 118-ЕП
 
22 Ж 19.05  Частично и избирателно  оповестяване на резултати  от предизборни проучвания Чл. 202 ИК – Румяна Угърчинска Няма решение  
23 Ж 19.05  Нарушение на  споразумението между БНР  и партиите, коалициите и  инициативните комитети Чл. 189 Национална асоциация Българско черноморие Няма решение  
24 Ж 16.05  Накърняване на честта и  доброто име на кандидатите Чл. 183 (4) Добромир Проданов, ГЕРБ
Без разглеждане като недопустима
РИК Габрово
Решение 40-ЕП
 
25 Ж 14.05  Накърняване на добрите  нрави - въвличане на деца в  предизборна кампания -  клип на ПП „Атака”, излъчен  по телевизия „Алфа” и БНТ Чл. 183 (4)
чл. 11 (4) ЗЗД
„Ранобудни-те студенти”
ЦИК Установява нарушение; спира излъчването до отстраняване на кадрите
Решение 381-ЕП
 
26 Ж 12.05  Предизборен материал без  обозначение за платено  съдържание в програмата  на “Нова Телевизия” Чл. 179 СЕМ ЦИК Без уважение Решение 134-ЕП  
27 Ж 12.05  Накърняване на добрите  нрави в предизборни  материали на ПП „Атака”,  излъчени по БНТ 1 Чл. 183 (4) СЕМ ЦИК Установява нарушение; спира излъчването
Решение 350-ЕП
ПП „Атака” обжалва. ВАС отхвърля жалбата.
28 Ж 12.05  Предизборен клип зад каш  за търговска реклама в  телевизия „Нюз 7” Чл. 198 (2) СЕМ
ЦИК Установява нарушение
Решение 361-ЕП
 
29 Ж 28.04  Неравнопоставеност при  отразяването на  предизборните прояви на  кандидатите – Би Ти Ви Чл. 195
Чл. 196
ПП „Партия на зелените” ЦИК Без уважение
Решение 256-ЕП
 


НЕрегистрирани в публичния регистър на ЦИК жалби и сигнали
срещу доставчици на медийни услуги

 
1. ГИСДИ, 24.05, Сигнал: Публикуване на анонимни материали - www.ardanews.info
2. ГИСДИ, 23.05, Сигнал: Публикуване на анонимни материали - в. „Стандарт”, 22.05 
Печат Печат


» Четвърта власт » EВРОизбори '2014 » Жалби и сигнали